Kategorier
Kalendarium Våren 2024

Svartklubbar vi arrat och gillat

  • Datum: 5 mars 2024
  • Plats: Malmö Stadsarkiv (Bergsgatan 20)
  • Tid: 16:00-18:00
  • Målgrupp: ungdomar och vuxna

Har du besökt eller arrangerat en klubb, en spelning, ett rave, en medlemsklubb eller något liknande? Vill du dela med dig av dina erfarenheter? Vi bjuder in till en historieverkstad där vi delar berättelser om den underjordiska musikscenen i Malmö. Med ”underjordisk” menar vi att den inte primärt syftade till att tjäna pengar (men så klart kan det också funnits med!) och fokus ligger på de svartklubbar som sysslat med musik i någon form.

Har du något du skulle kunna berätta om? Om du har gamla affischer, klistermärken och flyers som du vill dela med dig av får du gärna kontakta imh@mau.se i förväg. Alla är varmt välkomna, och vi bjuder på fika.

Arrangemanget är ett samarbete mellan Malmö Stadsarkiv, Institutet för studier i Malmös historia och Historieverkstad Malmö och sker i anslutning till utställningen ”Svartklubb – en utställning om Malmös
underjordiska musikscen”
.